Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Akcie plánované na týždeň 16/2018

Termín Názov akcie Miesto Účastníci Zabezpečuje
16.4.2018 cez 4. - 5. vyuč. hod. Školské kolo v rétorike P17 10 žiakov p. Slováková
16. - 20.4.2018 Vyučovanie s anglickým lektorom – English Week P44 15 žiakov 1. – 3. ročníka p. Šimová
17.4.2018 Okresné kolo Matematickej olympiády, kategórie Z6, Z7   9 žiakov p. Jelen
17.4.2018 v čase 15.30 - 17.00 hod. . Individuálne konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov 1. – 4. ročníka     všetci vyučujúci
17.4.2018 od 15.30 Individuálne konzultácie a triedne schôdze RRZ Prímy A a sekundy A     všetci vyučujúci a tr. uč. PR A, SE A
18.4.2018 Branný súboj Šortové gymnázium v Banskej Bystrici 15 žiakov p. Hranec
18.4.2018 Testovanie PISA, zamerané na čitateľskú gramotnosť žiakov v učebniach informatiky vybraní žiaci z 1. ročníka p. Valuška
18.4.2018 Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ Technická akadémia Zvolen 15 žiakov p. Procházka
18. - 19.4.2018 Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise žiačok Bratislava 3 žiačky p. Lizoň
19.4.2018 Malý futbal V. ZŠ vo Zvolene 10 žiakov p. Hranec
20. - 22.4.2018 Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kategória A Bratislava 1 žiak p. Lazáriková

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028