Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Akcie plánované na týždeň 47/2017

Termín Názov akcie Miesto Účastníci Zabezpečuje
20.11.2017 v čase 8.00 - 12.00 Profesijné testovanie žiakov s pracovníkmi CPPPaP Zvolen P22 trieda II.D p. Lazáriková a tr. uč.
23.11.2017 v čase 8.00 - 12.00 Profesijné testovanie žiakov s pracovníkmi CPPPaP Zvolen P23 trieda II.E p. Lazáriková a tr. uč.
22.11.2017 Deň otvorených dverí 2017     PK3, všetci vyučujúci
22. - 24.11. 2017 Medzinárodné kolo Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR Cheb 3 žiaci p. Huliaková
23.11.2017 Prednáška na tému Nástrahy návykových látok protidrogová prevencia gymnastickáj telocvičňa žiaci II.B p. Bónová
23.11.2017 Exkurzia technického a obchodného hardlingu a záchranárov Letisko Sliač 30 žiakov p. Bónová
23.11.2017 Okresné kolo v stolnom tenise ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen 4 žiaci p. Lizoň
23. - 24.11.2017 Celoslovenské kolo súťaže Sárova Bystrica Banská Bystrica 3 žiaci p. Veselá
24.11.2017 Workshop a návšteva knižnice Goethe Institut v Bratislave 25 žiakov z tried II.D a II.E p. Cesnaková, Moťovská
24.11.2017 od 8.30 - 12.00 Prednáška s praktickou ukážkou o spracovaní dreva Lesnícka fakulta TU vo Zvolene 7 žiakov p. Krnáč
24.11.2017 Fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR školská jedáleň GĽŠ Zvolen 16 žiakov GĽŠ Zvolen a 70 žiakov ZŠ p. Prokajová
24.11.2017 Prírodovedná exkurzia okolie Zvolena žiaci IV.C triedy p. Škrinár

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028