Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Akcie plánované na týždeň 39/2017

Termín Názov akcie Miesto Účastníci Zabezpečuje
25. 9. 2017 o 10.30 hod Európsky deň jazykov – upútavka v školskom rozhlase     p. Kružliaková
26. 9. 2017 Účasť žiakov na filmovom predstavení The Beatles Eight Days a Weck Europa Shopping Center – Kino Star vo Zvolene podľa harmonogramu p. Hameršmídová
29. 9. 2017 Sárova Bystrica – prípravný seminár Banská Bystrica 5 žiakov p. Veselá
29. 9. 2017 Noc výskumníkov v Europe Banská Bystrica 20 žiakov p. Vidová, Balážovič

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028