Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v školskom roku 2015/2016

Vzdelávacia inštitúcia Názov vzdelávacieho programu Druh vzdelávania meno priezvisko
MPC Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov aktualizačné Ing. Denisa Balková
MPC Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese aktualizačné Mgr. Viera Bónová
MPC Využitie experimentov v biológii na uplatnenie bádania a vedeckej metódy vo vyučovaní aktualizačné Mgr. Viera Bónová
MPC Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov aktualizačné Mgr. Eva Cesnaková
MPC Integrácia IKT v procese vyučovania francúzskeho jazyka aktualizačné Mgr. Soňa Čutorová
MPC Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov aktualizačné - prípravné atestačné II RNDr. Lýdia Gubániová
MPC Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese aktualizačné RNDr. Lýdia Gubániová
MPC Využitie prírodovedného experimentu v predmetoch BIO, CHE, FYZ, GEG inovačné RNDr. Anna Hobzová
MPC Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese aktualizačné Mgr. Richard Hranec
MPC Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove aktualizačné Mgr. Richard Hranec
MPC Rozvoj produktívnych jazykových kompetetncií žiaka a ich hodnotenie inovačné Ing. Soňa Kružliaková
MPC Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu aktualizačné Mgr. Alena Kvasnicová
MPC Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove aktualizačné Mgr. Dušan Lizoň
MPC Využitie experimentov v biológii na uplatnenie bádania a vedeckej metódy vo vyučovaní aktualizačné Mg. Jitka Mikovínyová Anna Michalcová
MPC Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov aktualizačné PhDr. Iveta Moťovská
MPC Digitálny obsah v edukačnom procese s využitím redakčného systému aktualizačné Mgr. Beatrix Prokajová
MPC Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole aktualizačné Mgr. Beatrix Prokajová
MPC Využitie experimentov v biológii na uplatnenie bádania a vedeckej metódy vo vyučovaní aktualizačné Mgr. Miroslav Škrinár
MPC Zážitkové vyučovanie v rámci hodín anglického jazyka na ZŠ a SŠ aktualizačné Mgr. Jana Vasilová
MPC Online jazykové vzdelávanie pre učiteľov anglického jazyka programom Cambridge English Teacher aktualizačné Mgr. Jana Vasilová
MPC Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete SJL inovačné Mgr. Ivana Veselá
MPC Tvorba edukačných multimédií inovačné Mgr. Ivana Veselá
MPC Digitálny obsah v edukačnom procese s využitím redakčného systému aktualizačné Ing. Jozef Výboh

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028