Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Triedni a zastupujúci triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Zastupujúci tr. učiteľ
PR A Mgr. Šuchmová Viera Ing. Balková Denisa
I. A Mgr. Huliaková Kristína Mgr. Bónová Viera
I. B Mgr. Samolejová Anna RNDr. Hobzová Anna
I. C Mgr. Nováková Dominika Mgr. Cesnaková Eva
I. D Ing. Kružliaková Soňa Mgr. Kačíková Oľga
I. E Mgr. Cesnaková Eva Mgr. Nováková Dominika
II. A PaedDr. Balážovič Marek, PhD. Mgr. Anna Samolejová
II. B Mgr. Knollová Ľubica RNDr. Vidová Ivetta
II. C Ing. Balková Denisa Mgr. Šuchmová Viera
II. D RNDr. Hobzová Anna RNDr. Gubániová Lýdia
II. E Mgr. Slančíková Iveta Mgr. Vozárová Katarína
III. A Mgr. Hranec Richard Mgr. Huliaková Kristína
III. B PaedDr. Slováková Mária RNDr. Michalcová Anna
III. C Mgr. Škrinár Miroslav Mgr. Veselá Ivana
III. D PhDr. Moťovská Iveta Mgr. Kvasnicová Alena
III. E Mgr. Čutorová Soňa Mgr. Čechová Ildika
IV. A Mgr. Kačíková Oľga Mgr. Gajdošíková Ingrid
IV. B RNDr. Gubániová Lýdia RNDr. Hobzová Anna
IV. C Mgr. Veselá Ivana Mgr. Vozárová Katarína
IV. D Mgr. Prokajová Beatrix Mgr. Škrinár Miroslav
IV. E Mgr. Mikšík Branislav Mgr. Balážovič Marek, PhD.

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028