Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Školská študentská rada pri GĽŠ vo Zvolene


E-mail:ssr@gymzv.sk

Funkcionári ŠŠR pre školský rok 2016/2017

Trieda Priezvisko a meno Funkcia
III. B Kamenský Lukáš predseda ŠŠR
III. C Palovičová Adela podpredseda ŠŠR
II. C Holíková Janka podpredsedníčka ŠŠR
III. D Rovňan Adam tajomník ŠŠR
II. D Kružliak Andrej kontrolór ŠŠR
PR. A Bakšová Laura zástupkyňa Prímy
I. D Struhárová Dominika zástupkyňa pre 1. ročník
II. E Lukáčová Denisa zástupkyňa pre 2. ročník
III. E Veselá Radka zástupkyňa pre 3. ročník
IV. D Nikolov Alexander zástupca pre 4. ročník

Zástupcovia tried v ŠR pre školský rok 2016/2017

Trieda Priezvisko a meno Funkcia
PR. A Bakšová Laura zástupkyňa Prímy
I. A Teremová Martina člen
I. B Varacová Martina člen
I. C Gaalová Alexandra člen
I. D Struhárová Dominika zástupkyňa pre 1. ročník
I. E Šaling Samuel člen
II. A Bodorík Jakub člen
II. B Brusáková Monika člen
II. C Holíková Janka podpredsedníčka ŠŠR
II. D Kružliak Andrej kontrolór ŠŠR
II. E Lukáčová Denisa zástupkyňa pre 2. ročník
III. A Danielová Noemi člen
III. B Kamenský Lukáš predseda ŠŠR
III. C Palovičová Adela podpredsedníčka ŠŠR
III. D Rovňan Adam tajomník ŠŠR
III. E Veselá Radka zástupkyňa pre 3. ročník
IV. A Mrážik Jakub člen
IV. B Sásiková Kristína člen
IV. C Václavíková Nikola člen
IV. D Nikolov Alexander zástupca 4. ročníka
IV. E Hukelová Karin člen

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028