Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Plánované povinné kurzy a účelové cvičenia v školskom roku 2016 - 2017

Príma

  • Účelové cvičenie – jesenné
  • Účelové cvičenie – jarné

1. ročník

  • Zimný pohybový kurz - lyžovanie, snowboarding, korčuľovanie, zimná turistika
  • Účelové cvičenie - zimné (počas Zimného pohybového kurzu)
  • Účelové cvičenie - jarné

2. ročník

  • Letný pohybový kurz - plávanie, letná turistika
  • Účelové cvičenie - letné (počas Letného pohybového kurzu)
  • Účelové cvičenie - jarné

3. ročník

  • Kurz ochrany života a zdravia

Plánované exkurzie v školskom roku 2016 - 2017

Predmet Názov Počet dní Ročník Mesiac
DEJ, UKL, GEG, OBN Výstavy a podujatia PR., 1.-4. IX. 2016
CUJ Európsky deň jazykov - British Council, Goetheho Institut, Bratislava, Alliance Francaise - Banská Bystrica 1 1.-4. IX. 2016
Profesijná exkurzia AEROSPOOL - strojársky podnik 1 4. IX. 2016
SJL Divadelné predstavenie v mieste školy a mimo Zvolena PR, 1.-4. podľa ponuky divadiel
ANJ Divadelné predstavenie anglicky píšuceho autora 2.-3. podľa ponuky divadiel
RUJ Divadelné predstavenie v SND Bratislava 1 3. podľa ponuky SND
RUJ Puškinovo múzeum Brodzany 1 2. X. 2016
DEJ Sereď, Bratislava - holokaust na Slovensku (súčasť ŠkVP) 1 3.- 4. X. 2016
BIO, GEG Prírodovedné múzeum v Liptovskom Mikuláši 1 1.-3. X. 2016
BIO, MAT, INF Brno - Anatomické múzeum a MUNI 1 2.-4. X. 2016
Profesijná exkurzia Bratislava - Veľtrh štúdia a kariéry Akadémia Vapac 1 4. X. 2016
UKL, DEj Košice a Spiš - Gotická cesta 2 1.-3. XI. 2016
NEJ, OBN Viedeň - historické pamiatky, Freudovo múzeum, vianočné trhy 1 2. a 4. XII. 2016
Profesijná exkurzia Univerzitný vedecký park na PF UK v Bratislave pre talentovaných žiakov SOČ 1 3.- 4. I. 2017
GEG Environmentálna exkurzia (súčasť ŠkVP) 1 1.-3. III. 2017
BIO Prírodovedné múzeum v Prahe, ZOO, Národné technické múzeum 2 PR., 1. III. 2017
FYZ Levice - výstava Atlantis 1 1.-4. III. 2017
SJL Odborná exkurzia - Literárna Orava 1 2. IV. 2017
NEJ, DEJ Cisárska Viedeň - po stopách posledných Habsburgovcov 1 PR., 1.-4. IV. 2017
NEJ Švajčiarsko, Francúzsko 5 2.-4. IV. 2017
GEG Zaujímavosti Slovenska (súčasť ŠkVP) 1 PR., 1.-4. III. 2016
ANJ Spoznávame Londýn / Škótsko 4 alebo 8 PR., 1.-4. V. 2017
BIO Zvolen - Arborétum Borová Hora 1 1. V. 2017
GEG Recyklácia odpadov 1 2.-3. V. 2017
DEJ, GEG Severné Čechy z pohľadu histórie 3 PR., 3. V. 2017
INF Výpočtové laboratórium TU Zvolen 1 II. A VI. 2017
RUJ Petrohrad / Pobaltie a Petrohrad 5 1.-3. VI. 2017
GEG, DEJ, OBN Južná Morava - geografické zaujímavosti 2 1. VI. 2017
Profesijná orientácia Strojársky podnik CONTINENTAL, VOLKSWAGEN Slovakia 1 3. VI. 2017

Všetky plánované exkurzie pre žiakov 8-ročného a 4-ročného štúdia sa uskutočnia v prípade, že žiaci v dostatočnom počte prejavia svoj záujem.

V prípade veľkého záujmu žiakov, plánovaná exkurzia sa uskutoční maximálne s jednou skupinou, približne 40 žiakov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028