Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Máte doma piataka?

Osemročné štúdium ponúka:

 • posilnené vyučovanie cudzích jazykov od prvého ročníka
 • možnosť rozvíjať svoje zručnosti v používaní IKT
 • kvalitné kontinuálne vzdelávanie v prírodovedných i humanitných predmetoch vo vyváženom žiackom kolektíve
 • rozvoj osobnosti prostredníctvom projektov, olympiáda, exkurzií a súťaží, plavecký kurz a dva lyžiarske kurzy počas štúdia
 • koniec nudy - možnosť aktívne ovplyvňovať študentský život školy
 • príjemné prostredie v moderne zrekonštruovanej škole, obedy v budove s možnosťou výberu z troch jedál, zastávka MHD priamo pred školou

Čo treba urobiť, aby bol z piataka v budúcom školskom roku žiak PRÍMY?

 1. Vyplňte prihlášku na strednú školu (prípadne si ju vyžiadajte od výchovného poradcu v základnej škole, alebo kúpte v predajni ŠEVT).
 2. Vyplnenú prihlášku odovzdajte riaditeľovi základnej školy, ktorú vaše dieťa navštevuje, do 10. apríla 2018.
 3. Potvrdenú prihlášku odošle riaditeľ základnej školy (prípadne ju doneste osobne) do 20. apríla 2018 do Gymnázia Ľudovíta Štúra.
 4. Na základe pozvánky, ktorú od nás dostanete, sa vaše dieťa zúčastní prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v termíne 14. mája 2018 na našej škole. Kritériá prijímacieho konania.
 5. Prijatí žiaci budú pozvaní v máji 2018 na zápis.
 6. A potom sa už stretneme 3. septembra 2018 v príme.

Ak chcete vedieť viac, zavolajte na tel. č. 045/5333920, dohodnite si osobné stretnutie                     s vedením školy, prípadne prehliadku školy aj so svojím piatakom.

Späť na úvod

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028