Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Organizácia školského roku 2016/2017

Vyučovanie

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2016 (utorok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2016 (štvrtok) 28. október - 31. október 2016 2. november 2016 (streda)
vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 - 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)
polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
jarné 24. február 2017 (piatok) 27. február - 3. marec 2017 6. marec 2017 (pondelok)
veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. apríl - 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda)
letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl - 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028