Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Zoznam krúžkov v šk. roku 2016/2017

P. č. Predmety Krúžok Vedúci
1. TŠV Pohybové hry Mgr. Richard Hranec
2. Kondičné cvičenia Mgr. Dušan Lizoň
3. Halové veslovanie a kondičné cvičenia Mgr. Dušan Lizoň
4. Kondičné cvičenia - d a ch Mgr. Iveta Slančíková
5. Volejbal - chlapci + dievčatá Mgr. Jitka Mikovínyová
6. Hor sa hor, do hôr (turistika) PaedDr. Marek Balážovič, PhD.
7. UKL, SPS Študentská televízia Mgr. Branislav Mikšík
8. Školský časopis Mgr. Branislav Mikšík
9. Umenie tvoriť Mgr. Anna Samolejová
10. CUJ Angličtina vážne i hrou (1. a 2. ročník) Ing. Denisa Balková
11. Reálie anglicky hovoriacich krajín (1. - 4. ročník) Mgr. Dominika Nováková
12. Chcem vedieť nemecky Mgr. Eva Cesnaková
13. BIO, CHE Akvaristika Mgr. Miroslav Škrinár
14. Onkologická výchova Mgr. Viera Bónová
15. Zdravotnícky krúžok 1. a 2. Mgr. Viera Bónová
16. MAT, INF MAT - GE (netradičné úlohy z MAT a GEG pre 2. - 4. ročník) RNDr. Anna Hobzová
17. MAT - MAT (matematika pre maturantov) RNDr. Lýdia Gubániová
18. Mám na to! (problémové úlohy z MAT pre 2. a 3. ročník) RNDr. Beata Janoušková
19. Programovanie v jazyku Pascal RNDr. Ľuboš Kvasnica
20. Rasberry Pi a Python Ing. Ján Valuška

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028