Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  


Máte doma deviataka?

Štvorročné štúdium ponúka:

  • kvalitné vzdelávanie v prírodovedných i humanitných predmetoch s cieľom úspešne pripraviť žiaka na maturitné skúšky a ďalšie štúdium
  • možnosť výberu z množstva voliteľných predmetov podľa záujmu a profesijnej orientácie žiakov v poslednom ročníku štúdia
  • rozvoj osobnosti prostredníctvom projektov, exkurzií, súťaží a olympiád, plavecký, turistický a lyžiarsky kurz počas štúdia
  • možnosť aktívne ovplyvňovať študentský život školy (Študentská rada, školský časopis, Školská televízia) a výber zo širokej ponuky záujmových a vzdelávacích krúžkov
  • pôsobenie vo vyváženom žiackom kolektíve
  • príjemné prostredie v moderne zrekonštruovanej škole, obedy v budove s možnosťou výberu z troch jedál, zastávka MHD priamo pred školou

Ak máte záujem o štúdium na našom gymnáziu:

  1. Vyplnenú prihlášku na strednú školu odovzdajte riaditeľovi základnej školy, ktorú vaše dieťa navštevuje, do 10. apríla 2018.
  2. Potvrdenú prihlášku odošle riaditeľ základnej školy do 20. apríla 2018 do Gymnázia Ľudovíta Štúra.
  3. Na základe pozvánky, ktorú od nás dostanete, sa vaše dieťa 14. alebo 17. mája 2018 zúčastní prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Kritériá prijímacieho konania. -->
  4. Prijatí žiaci budú pozvaní v máji 2018 na zápis.
Späť na úvod

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028