Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.05.2018

Gratulácia od časticových fyzikov

V stredu 9. 5 .2018 zavítali na našu školu časticoví fyzici Ivan Melo, Marek Bombara a Boris Tomášik.

Ich návšteva bola spojená s výhrou nášho žiackeho projektu Lapač iónov, ktorý uspel v medzinárodnej súťaži organizovanej organizáciou IPPOG. Fyzici predstavili aj ďalšie súťažné podujatia, ktoré sa realizujú v rámci časticovej fyziky. Boris Tomášik hovoril vo svojej prednáške o neutrínach, ich objave a skúmaní ich foriem (Nobelova cena 2015). Marek Bombara predstavil návrhy, čo možno realizovať s detektorom kozmického žiarenia, ktorý naša škola vyhrala za víťazstvo v súťaži. Detektor by mali už v blízkej dobe doručiť do školy a veríme, že sa využije na ďalšie úspešné projekty a odborné práce našich žiakov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028