Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.05.2018

Regionálne kolo v rétorike

Do regionálneho kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen postúpila z okresného kola Laura Bakšová (SE A) a zo školského kola Andrea Mičudová (II.D). Obidve študentky prejavili vo svojich kategóriách, že im nerobí problém verejne vystúpiť s ústnym prejavom a sugestívnym spôsobom tlmočiť pred auditóriom svoj názor na zvolenú tému. Pohotovosť vo vyjadrení myšlienky prejavili aj v 2. časti súťaže, v ktorej si tému losovali, a v krátkom čase si museli pripraviť a následne predniesť ucelený rečnícky prejav.

V pomerne silnej konkurencii starších žiakov sa Laura neumiestnila na prvých troch miestach, ale Andrea si 1. miestom vybojovala postup do Celoslovenského kola súťaže Štúrov Zvolen. Obidvom študentkám ďakujeme za reprezentáciu školy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028