Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
05.04.2018

Veľkonočný basketbalový turnaj

Ako už býva zvykom, aj tento rok sa na našej škole uskutočnil Veľkonočný basketbalový turnaj. Tešil sa veľkému záujmu žiakov. Dňa 28.3.2018 si v priestoroch telocvične zmeralo sily 8 družstiev žiakov prvého až štvrtého ročníka.

Veľkou radosťou pre organizátorov turnaja bol učiteľský tím v zložení: Richard Hranec, Marek Balážovič, Anton Jelen, ktorý bol doplnený žiakmi 4.D triedy, Branislavom Bujalkom a Katerinou Spyriadis. Celý tím predviedol vynikajúce výkony.

Po záverečnom hvizde sme spoznali víťazov turnaja, ktorí obhájili svoje prvenstvo z predošlých dvoch turnajov - Švih v zložení: Andrej Nagy z 2.B, Daniela Mošková z 2.B, Matúš Ivanko z 2.B, Samuel Potoč z 2.B, Filip Blaho z 2.C a Dominika Rausová z 3.C.

Na druhom mieste sa umiestnil tím Žákovicovci s hráčmi: Veronikou Jasovou, 4.D, Katarínou Slančíkovou, 4.D, Evou Thonhauserovou, 4.D, Júliou Kaliskou, 4.E, Dávidom Chvojkom, 4.C a Lukášom Skučkom, 4.C.

Medailovú trojicu uzatvára tím Explozívne lýtka v zložení: Peter Moniš, 3.B, Marek Konôpka, 3.B, Magdaléna Žatkuliaková, 3.C, Adrián Chvojka, 3.E a Marek Zemko, 3.E.

Turnaj prebehol pod odborným okom pani profesorky Bónovej a rozhodcovskej trojice v zložení: Dominika Rausová, Daniela Mošková a Richard Jankovič.

Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme a tešíme sa na najbližší basketbalový turnaj.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028