Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.01.2018

Prezentácia FMFI UK v Bratislave

Dňa 29.1.2018 zavítal medzi žiakov našej školy absolvent GĽŠ RNDr. Martin Homola, PhD., aby oboznámil našich tretiakov a štvrtákov s možnosťami štúdia matematiky, fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave.

Napriek tomu, že táto fakulta je medzi študentmi vnímaná ako škola s prevahou teoretického vyučovania, prednášajúci sa snažil pomocou konkrétnych príkladov poukázať na to, že študentom je poskytnutý dostatočný priestor aj pre praktickú prácu v školských laboratóriách alebo v kooperujúcich IT firmách.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028