Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.12.2017

Burza stredných škôl

Dňa 5. 12. 2017 sa v ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene konala burza stredných škôl pod názvom "Stredoškolák“.

Podujatie organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene a bolo určené žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičom a pedagógom z okresov Zvolen a Krupina.

Prostredníctvom propagačných letákov, informácií na paneloch a výpočtovej techniky sme prezentovali našu školu.

Žiakom, rodičom a pedagógom sme poskytli aktuálne informácie o škole, o úspechoch, ktoré naša škola dosiahla v rôznych súťažiach, olympiádach, SOČ v minulom školskom roku.

Poskytli sme prehľad o štúdiu v školskom roku 2018/2019.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028