Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
04.12.2017

Vyhlásenie VO súťaží

Riaditeľka školy vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru vhodného na umiestnenie nápojového automatu a automatu na doplnkový tovar pre študentov.

Záväzné ponuky je potrebné predložiť do 19.12.2017.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028