Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
13.11.2017

Jeseň s fyzikou

Počas uplynulých týždňov sa naši žiaci zúčastnili viacerých akcií súvisiacich s fyzikou, technickými novinkami a prírodnými vedami.

Na konci septembra sa mladší žiaci zo sekundy zúčastnili akcie Noc výskumníkov v ESC Banská Bystrica, kde mali možnosť vidieť časť práce skutočných vedcov z rôznych vedeckých a univerzitných stredísk.

V októbri sa tím našich žiakov súťažne zapojil do medzinárodnej súťaže riešenia fyzikálnych úloh Náboj, ktorá sa konala v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Tohtoročná súťaž mala veľkú účasť a zúčastnilo sa jej viac ako 115 družstiev, ktorí paralelne súťažili v Bratislave aj v Košiciach.

V novembri sme sa zúčastnili ďalších nesúťažných aj súťažných akcií. Z nesúťažných to bol Týždeň vedy, v rámci ktorého naši žiaci absolvovali na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prednášku o kvark-gluónovej plazme a potom mali možnosť vyskúšať si laboratórne merania a demonštrácie fyzikálnych pokusov v priestoroch katedry fyziky.

Svojimi úspechmi nás potešili žiaci, ktorí úspešne obhajovali projekty svojej odbornej študentskej činnosti na celoslovenskom kole AMAVET. Ocenené boli všetky naše práce a to nielen z fyziky, ale aj z chémie a z biológie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028