Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
13.11.2017

Úspech študentov v Celoštátnej súťaži AMAVET 2017

Študenti GĽŠ vo Zvolene predstavili v dňoch 9.-11.novembra 2017 svoje vedecké projekty v národnom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET v bratislavskej Inchebe na jubilejnom 20. ročníku tejto mimoriadne atraktívnej súťaže, nad ktorou prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Našu školu veľmi úspešne reprezentovali tri vedecké projekty a všetky boli v silnej konkurencii (spolu 74 projektov) odbornou hodnotiacou komisiou ocenené vecnými cenami a cenou manažéra podujatia v kategóriách: Chémia, Biológia a Fyzika a astronómia.

Kategória Názov práce Autori Školiteľ
Chémia Analýza láskavcových olejov so skvalénom získaných rôznymi separačnými metódami Lukáš Kamenský (IV.B) Mgr. Oľga Kačíková
Biológia Imobilizácia enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu vápenatého Lucia Krahulcová (III.B), Andrej Szabó (III.B) RNDr. Soňa Lazáriková
Fyzika a astronómia Lapač iónov Andrea Škvareninová (IV.E), Radka Veselá (IV.E) PaedDr. Marek Balážovič, PhD.

Našim mladým vedátorom, ktorí počas troch dní na tomto podujatí v Bratislave perfektne odprezentovali svoju projektovú prácu aj v anglickom jazyku, srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu GĽŠ vo Zvolene. Nás školiteľov, veľmi teší, že nám bolo umožnené motivovať a usmerňovať ich v činnosti, ktorá im bude užitočná v ich budúcej kariére vo vede a technike. Nech im ich vedecké nadšenie a sebavedomie vydrží!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028