Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.10.2017

Využitie digitálnych technológií v praxi

Dňa 24. 10. 2017 absolvovali študenti II.A v rámci Dní Ľudovíta Štúra exkurziu spojenú s prednáškami na tému Využitie digitálnych technológií v praxi.

Na Katedre hospodárskej úpravy lesov a geodézie TU vo Zvolene privítali našich študentov prof. Ing. Ján Tuček, CSc. a doc. Ing. František Chudý, CSc.

Prof. Tuček priblížil obsah predmetu Geografické informačné systémy (GIS). Žiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať prácu s vyhodnocovaním fotogrametrických modelov a pozorovať letecké zábery z dronov.

V ďalších prednáškach Ing. Zápotocký a Ing. Čerňava prezentovali spôsoby spracovania údajov získaných z digitálnych záberov. Študenti pracovali v Dendrocloude s mračnami údajov.

Najviac však všetkých zaujala virtuálna jaskyňa, ktorá pri použití 14 projektorov a 8 výkonných počítačov simuluje vizualizáciu prírodných a technických objektov vo forme interaktívnej virtuálnej reality. Vďaka podrobnému vysvetleniu Ing. Valenta tak naši študenti mohli preniknúť do tajov stereoskopického vnemu pozorovateľa.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028