Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
29.09.2017

Opálová horúčka

20. septembra 2017 sa 10 študentov nášho gymnázia zúčastnilo zaujímavej geograficko-geologickej exkurzie. Navštívili Solivar v Prešove, gejzír v Herľanoch a medzi obcami Zlatá baňa a Červenica to boli Slovenské opálové bane – významná technická pamiatka východného Slovenska. Tejto výpravy sa zúčastnili tí študenti, ktorí sú aktívni v rámci geografickej olympiády. Pod taktovkou Centra voľného času Junior z Banskej Bystrice, doc. RNDr. S. Jeleňa, CSc. – pracovníka Katedry geológie a geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici a p. profesorky A. Hobzovej zažili mnoho zaujímavých, ale aj vtipných situácií.

Večer sa všetci vrátili do Banskej Bystrice s dobrým pocitom. Príjemne strávili jeden z jesenných dní babieho leta.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028