Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.08.2017

Letný kurz pre študentov 2. ročníka - denná turistika

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA LETNÉHO POHYBOVÉHO (TURISTICKO – ŠPORTOVÉHO) KURZU PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

DENNÁ DOCHÁDZKA

Termín: 4. 9. - 8. 9. 2017
Počet účastníkov: 57 študentov
Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan
Pedagogický dozor:
1. skupina - triedy II.A, II.C - Mgr. Lizoň Dušan, Mgr. Huliaková Kristína, Mgr. Škrinár Miroslav
2. skupina - triedz II.B, II.D, II.E - Ing. Ján Valuška, Mgr. Samolejová Anna, Mgr. Čutorová Soňa, Mgr. Krnáč Pavel
Stravovanie: suché obedy, školská jedáleň
Program a ciele kurzu :
Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou.

1. skupina - triedy II.A, II.C

l. deň: 4. 9. 2017 - pondelok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Stráže - Vyhliadka - Stráže - Tulská ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Ukončenie: Tulská ul. Zvolen cca 12:00 hod.

2. deň: 5. 9. 2017 - utorok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Ukončenie: cca 12:00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

3. deň: 6. 9. 2017 - streda

Športový program - volejbal, futbal, stolný tenis, speedbadmintone, bedminton, basketbal a iné športové hry
Zraz: 9:00 hod. v telocvični GĽŠ Zvolen - miesto športových hier - športové priestory školy
Ukončenie: cca 12:00 hod.

4. deň: 7. 9. 2017 - štvrtok

Trasa: Zimný štadión Zvolen – Pustý hrad – Pod dráhami
Zraz: 9:00 hod. pred zimným štadiónom
Ukončenie: cca 12:00 Pod dráhami

5. deň: 8. 9. 2017 - piatok

Trasa: Zlatý potok – smer Sampor – Lukové - Nezábudková ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. - Zlatý potok – konečná zastávka mestských autobusových liniek č. 1, 4, 7, 8, 12, 13
Ukončenie: cca 12:30 hod. Nezábudková ul. Zvolen

2. skupina - triedy II.B, II.D, II.E

l. deň: 4. 9. 2017 - pondelok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Ukončenie: cca 12:00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

2. deň: 5. 9. 2017 - utorok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Stráže - Vyhliadka - Stráže - Tulská ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Ukončenie: Tulská ul. Zvolen cca 12:00 hod.

3. deň: 6. 9. 2017 - streda

Športový program - volejbal, futbal, stolný tenis, speedbadmintone, bedminton, basketbal a iné športové hry
Zraz: 9:00 hod. v telocvični GĽŠ Zvolen - miesto športových hier - športové priestory školy
Ukončenie: cca 12:00 hod.

4. deň: 7. 9. 2017 - štvrtok

Trasa: Zlatý potok – smer Sampor – Lukové - Nezábudková ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. - Zlatý potok – konečná zastávka mestských autobusových liniek č. 1, 4, 7, 8, 12, 13
Ukončenie: cca 12:30 hod. Nezábudková ul. Zvolen

5. deň: 8. 9. 2017 - piatok

Trasa: Zimný štadión Zvolen – Pustý hrad – Pod dráhami
Zraz: 9:00 hod. pred zimným štadiónom
Ukončenie: cca 12:00 Pod dráhami
Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť, alebo nepremokavé bundy, zobrať si so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď miesto a čas ukončenia), v stredu športové oblečenie a obuv.

Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnostným schopnostiam žiakov.

Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, doložia lekárske potvrdenie na každý deň, ktorého sa nezúčastnia a vypracujú seminárne práce na pridelenú tému. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. kritériá hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV, ktoré sú uvedené na http://www.gymzv.sk/ŠkVP/Metódy, formy a kritériá hodnotenia - 2. ročník, sexta - chlapci, dievčatá, strany 78, 79).

Za neabsolvovanie kurzu alebo jeho časti je stanovený termín odovzdania vypracovanej a vytlačenej seminárnej práce v stanovenom rozsahu do 29. 9. 2017. Žiaci sa prídu oboznámiť s témami prác dňa 11. 9. 2017 v kabinete TSV.

Vypracoval: Mgr. Dušan Lizoň


Vo Zvolene dňa 22. 8. 2017
Plán schvaľuje riaditeľka školy


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028