Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
14.06.2017

Exkurzia do Trnavy a Jaslovských Bohuníc

Posledný májový deň študenti III.C a II.B triedy strávili zaujímavým spôsobom. Navštívili nielen „slovenský Rím“ – Trnavu, ale aj jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Exkurzia doplnila ich vedomosti z geografie i z fyziky.

Dopoludnia sa za slnečného počasia kochali krásou Mestskej pamiatkovej rezervácie TRNAVA, po ktorej ich previedli pani učiteľky A. Hobzová a B. Prokajová.

Popoludní im pracovníci JAVYS-u v Jaslovských Bohuniciach vysvetlili postup likvidácie vyradeného bloku jadrovej elektrárne a uskladnenie vyhoreného paliva. Prednáška bola doplnená videonahrávkou v 3D projekcii. Potom sa previezli po okraji elektrárne, aby sa presvedčili o stave jej likvidácie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028