Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.06.2017

Rétorika ešte raz

V celoslovenskom kole súťaže rečníkov Štúrov Zvolen našu školu reprezentoval dňa 7. 6. 2017 Lukáš Kamenský z III. B triedy. V silnej konkurencii 15 stredoškolákov získal pre našu školu cenné 2. miesto.

V prvej časti súťaže predniesol svoj vopred pripravený príspevok o Úlohe učiteľa v modernej spoločnosti. Rozhodujúca pre umiestnenie bola však druhá časť súťaže, v ktorej si študenti žrebovali tému a počas niekoľkých minút museli pohotovo, múdro a pútavo skoncipovať a predniesť svoj druhý rečnícky príspevok. Lukáš zaujal porotu originálnym prístupom k téme Multikulturalizmus ako výzva, ktorú si pripravil ako slávnostný prejav.

K dosiahnutému úspechu Lukášovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028