Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.05.2017

Súťaž v rétorike

Rétorika je náuka o rečníctve a rečníckom umení. Súčasť stredoškolského vzdelania starých Grékov a Rimanov, spolu s dialektikou a gramatikou. Rétorika nás učí, ako koncipovať a prednášať prejav tak, aby bol obsahovo úplný, pre poslucháča jasný, zaujímavý, príťažlivý a presvedčivý. Dobrý rečník vie, že poslucháčovi sa musí „ dostať pod kožu“. Aj výborný obsah rečníckeho prejavu zanikne, ak rečník nezvládne techniku reči.

Každoročne sa koná vo Zvolene súťaž v rétorike Štúrov Zvolen. Je priam vzácnosťou, keď sa medzi žiakmi nájdu jednotlivci, ktorí sa do súťaže rečníkov prihlásia a idú si zmerať svoje sily v tejto náročnej disciplíne.

V regionálnom kole súťaže Štúrov Zvolen našu školu reprezentovali traja študenti. Laura Bakšová z Primy A sa umiestnila v I. kategórii na II. mieste. Andrea Mičudová z I.D sa v III. kategórii umiestnila na II. mieste a Lukáš Kamenský z III.B v tejto kategórii zvíťazil a postúpil na celoslovenské kolo.

Všetkým trom žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Lukášovi budeme držať palce v celoslovenskom kole Štúrovho Zvolena.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028