Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.05.2017

Študentská vedecká konferencia

Dňa 3. mája sa konal na pôde našej školy už VII. ročník Študentskej vedeckej konferencie. Aj tento rok na nej žiaci prezentovali svoje práce, s ktorými dosiahli úspechy v krajskom, ale aj v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti.

Výsledky svojej odbornej činnosti predstavili pred domácim publikom tvoreným nielen žiakmi a učiteľmi našej školy, ale tiež rodičmi, pedagógmi, vedecko-pedagogickými pracovníkmi a ďalšími hosťami.

Záver konferencie patril odbornej prednáške RNDr. Šimona Budzáka, ktorý pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci svojho vystúpenia poslucháčov oboznámil s podstatou vôní a ich vnímania z hľadiska chemických procesov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028