Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.05.2017

Literárno-estetická exkurzia

Ja a moji spolužiaci z II.B a z II.C triedy sme sa 3. mája 2017 vybrali na exkurziu na Oravu. Túlavé topánky nás zaviedli do rodísk slovenských spisovateľov - Martina Kukučín a Pavla Országha Hviezdoslava, do artikulárneho kostola v Leštinách a do Čaplovičovej knižnice.

Naša prvá zastávka bola v Jasenovej, v rodnom dome Martina Kukučína, v ktorom sme sa dozvedeli veľa nového nielen o jeho živote ako spisovateľa, ale aj o tom, aký bol ako dieťa, ako učil slušnému vychovaniu svojich žiakov aj ich rodičov, kde všade pôsobil ako lekár, i kde je jeho miesto posledného odpočinku. V parku vedľa rodného domu sa nachádzala jeho socha v nadživotnej veľkosti, ktorá je dielom Jána Kulicha, rodáka zo Zvolenskej Slatiny.

V niekoľko kilometrov vzdialenej dedine Leštiny sa nachádza drevený evanjelický artikulárny kostol, jeden z piatich zachovaných na Slovensku. Spoločne s ďalšími dvoma patrí už niekoľko rokov do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva Unesco. Napriek tomu, že je najmenší, patrí určite k najkrajším, kvôli pôvodným maľbám na stenách, bohatej výzdobe v podobe drevorezieb a určite aj kvôli neskôr dostavanej zvonici, v ktorej sa nachádza zvon s vytepanou podobizňou M.R. Štefánika.

Z Leštín sme šli do Dolného Kubína, kde sa na námestí nachádza historická budova, pod strechou ktorej je Múzeum P. O. Hviezdoslava, dokumentujúce spisovateľov život a tvorbu, a Čaplovičova knižnica, ktorá vlastní momentálne okolo 93 000 historických zväzkov s nevyčísliteľnou kultúrnou a historickou hodnotou.

Všetky tieto lokality mali za úlohu priblížiť nám literárnu a kultúrnu minulosť Slovákov. Podobné prehliadky sú veľmi dôležité, aby sme si pripomínali výrazné osobnosti slovenského národa, ktoré sa nehanbili za svoj pôvod, a aby sme nezabudli na hodnotu vzdelania v minulosti aj dnes.

Viktória Murgačová, II.B


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028