Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
28.04.2017

Celoškolské kolo Družstiev prvej pomoci

Tohto roku sa v našej škole po prvýkrát konala celoškolská súťaž Družstiev prvej pomoci. Usporiadať takúto veľkú akciu sa nám podarilo vďaka veľkému počtu členov zdravotníckeho krúžku, ktorý sa v našej škole každým rokom rozrastá. 20.4.2017 si jeho členovia mohli vyskúšať ošetrenie mnohých zranení a vyskúšať tak na vlastnej koži adrenalín, ktorý záchrana života prináša.

Svoje doterajšie zručnosti a vedomosti si mohli vyskúšať na 4 stanovištiach, kde ich čakalo napr. namaskované tepnové krvácanie, odpílená horná končatina, popálenina hrudníka, zástava dýchania či figuranti v šoku. 40 študentov sa v tento deň venovalo či už hereckému výkonu zraneného, alebo naopak jeho ošetreniu. Veľmi dôležitú úlohu zohrali naše maskérky, ktoré veľmi autenticky namaskovali jednotlivé poranenia. Vďaka pani profesorke Bónovej a študentom Monike Bilčíkovej a Tomášovi Šismišovi, ktorí celú súťaž spoločne pripravili, sme si mohli opäť uvedomiť, aké cenné je vedieť podať prvú pomoc a zachrániť tak mnohokrát práve život.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028