Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
15.02.2017

Vzácna návšteva

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo medzi nami privítať naše bývalé študentky, terajšie medičky - Michaelu Puchovanovú, študentku 4. ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Alžbetku Oťapkovú, študentku 4. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Eriku Figurovú, študentku 2. ročníka Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Priblížili našim žiakom štúdium medicíny na rôznych fakultách. Oboznámili ich s tým, v čom spočíva najlepšia príprava na prijímacie skúšky. Nehovorili len o štúdiu, ale aj o všetkom, čo so štúdiom súvisí – prax, ubytovanie, stravovanie, študentský a akademický život.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028