Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
01.02.2017

Exkurzia do vedeckého parku

Dňa 25. januára 2017 sa skupinka našich žiakov s pani profesorkou RNDr. Lazárikovou zúčastnila laboratórnych cvičení na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Celým programom nás sprevádzal pán RNDr. Ján Krahulec, PhD. a jeho doktorandi Veronika Lišková a Martin Šafránek. Pripravili pre nás bohatý program, ktorý začal krátkym zhrnutím náplne práce molekulárnych biológov a teoretickým úvodom pred praktickým cvičením.

Na praktickom cvičení sme izolovali DNA z jahody, vyskúšali si izoláciu plazmidovej DNA z baktérií Escherichia coli, ktorú sme získali na agarózovom géli. Každý študent si vyskúšal pipetovanie s mikropipetou, prípravu preparátu a jeho analýzu na géli, v ktorom DNA svietilo pod UV svetlom.

Pri priehliadke laboratórií nám predviedli rôzne vedecké prístroje, ako napríklad centrifúgu, fermentory, elektroforézu a mnohé iné.

V závere exkurzie sme si prehliadli vedecký park so zaujímavou výstavou.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028