Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
20.12.2016

Deň jabĺk

Zlom ju skôr, než zlomí ona teba! Vymeniť ju za jablko nie je žiadna veda.

Jablko - obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už od útleho veku. Toto „obyčajné“ slovo však v sebe ukrýva oveľa hlbšiu myšlienku. Okrem toho, že je inšpiráciou zdravého životného štýlu, na Slovensku sa stalo symbolom boja proti rakovine. Slovo rakovina v nás stále evokuje strach, obavy a zmiešané pocity, no je to téma, o ktorej treba otvorene rozprávať.

Aj my sme sa rozhodli na jeden deň opäť otvoriť mladým ľuďom oči, motivovať ich a hlavne im pripomenúť, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Jeden deň v kalendári sa stal Dňom jabĺk v GĽŠ. Snažili sme sa dať všetkým do pozornosti prevenciu proti nádorovým ochoreniam, no taktiež položiť základnú otázku ľuďom, ktorých súčasť života tvorí cigareta.

Mottom celého dňa bolo: „Zlom ju skôr, než zlomí ona teba! Vymeniť ju za jablko nie je žiadna veda.“ V rámci prvej akcie onkologického krúžku v tomto roku sme sa rozhodli vydať brožúrku, ktorou sme chceli upriamiť pozornosť na zdravý životný štýl, ale tiež dať na vedomie dôležitosť aktivít a poslania, ktoré sa snažíme šíriť medzi ostatných.

Dúfame, že každý ďalší deň bude osladený chutným a zdravým jablkom


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028