Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.11.2016

Úspešní študenti na súťaži Amavet 2016

Študenti GĽŠ sa dňa 21.10.2016 zúčastnili na Banskobystrickom krajskom festivale vedy a techniky AMAVET a bojovali o postup do celoslovenského kola tejto súťaže.

Súťaž je zameraná na prezentáciu projektov v oblasti vedy a techniky. Študenti z celého kraja sa prezentovali v rôznych vedných odboroch (chémia, fyzika, biológia, informatika...).

Naši študenti prezentovali 3 práce. Jedna z nich v odbore chémia (Model štúdia štruktúry hmoty – Adam Rovňan III.D, Adam Sitarčík III.A) postúpila do celoštátneho finále tejto súťaže.

Študentom gratulujeme k zisku diplomu a ich umiestnenie považujeme za veľký úspech v silnej konkurencii.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028