Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
14.11.2016

Novembrové maky

Dňa 11. 11. 2016 sme si pri príležitosti 98. výročia ukončenia 1. svetovej vojny na našej škole pripomenuli Deň červených makov a Deň veteránov.

Pôvodne bol venovaný len obetiam 1. svetovej vojny, neskôr veteránom všetkých novodobých vojen. Jeho symbolom sú kvety vlčieho maku. Symbolický význam vznikol na základe básne „In Flanders fields“, ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, hlboko zasiahnutý množstvom obetí na západnom fronte, kde slúžil ako vojenský lekár. Prvý raz ho použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová, ktorá začala predávať papierové maky, aby získala peniaze pre vojnových invalidov, siroty a vdovy.

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli literárno-historickým pásmom, nástenkou s historickými fotografiami a ukážkami z dobovej tlače, premietaním vojnových dokumentov, výzdobou vestibulu a nosením červených makov. Na príprave a realizácii projektu sa podieľali žiaci školy pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, anglického jazyka a umenia a kultúry.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028