Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.10.2016

Dni Ľ. Štúra - utorok

Utorok sa niesol v športovo-poznávacom duchu.

Okrem celodenného florbalového turnaja družstiev, v ktorom po urputných bojoch najlepšie obstáli:
1. miesto: Alebo aj nie
2. miesto: GĽŠ "U20"
3. miesto: Obe ruky ľavé
3. miesto: Lietajúce antylopy

sa uskutočnili aj 3 besedy:
1. Poznáš okolie svojej školy?
2. Súčasné výzvy Ukrajiny
3. Čo zistila medicína o mladých a mali by to vedieť

V popoludňajších hodinách mali študenti možnosť absolvovať matematický kvíz.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028