Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.10.2016

Mágia slova

Slová, to sú zhmotnené naše myšlienky, pocity, túžby. Denne berieme do úst slová, aby sme nimi pomenovali všetko, čo okolo nás existuje. Slovami vyjadrujeme potešenie, radosť, vášne, ale aj bolesť a smútok. Slovo slúži človeku na vyslovenie pravdy. Je však tragédiou, ak sa slovo stane nástrojom lži. Slová sú odevom našej duše. Vytryskujú z hĺbky nášho JA. Slová sú s nami od kolísky a budú s nami aj vo chvíli, keď budeme z tohto sveta odchádzať. Slovo je dar, ktorý nám bol zverený a našou povinnosťou je tento dar chrániť a starať sa oň. „Bez slov by sme boli ako rozviazaný snop.“

Aj týmito slovami sa naši študenti – recitátori, prihovárali vďačnému publiku v pondelok 24. 10. 2016 v odbornej učebni SJL. Premenenou učebňou znelo slovo magické, zázračné, ale aj jednoducho prosté a veľmi ľudské. Slovo z básne, slovo z drámy, slovo z piesne, slovo zo života človeka. Krásne spojenie hovoreného a spievaného slova, inštrumentálnej hudby a pohybu. Záverečný obraz – stena učebne ako popísaná strana knihy a pred ňou nastúpených 23 účinkujúcich, zdvihol publikum zo stoličiek. Frenetický potlesk patril všetkým, ktorí sa v pochmúrne pondelkové popoludnie pokúsili zapáliť plamienok radosti a pohody v srdciach všetkých prítomných.

Sme radi, že môžeme našich študentov vidieť aj v inej roli, ako len poslušne sediacich a učiacich sa v školskej lavici. Vďaka patrí všetkým, ktorí neváhali a zapojili sa do tohto nevšedného školského predstavenia.


M. S. a V. Š.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028