Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
21.09.2016

Dobrovoľníčky z GĽŠ

Už pár rokov sa venujeme v našej škole dobrovoľníctvu, a preto sme sa rozhodli aj počas leta oddať tejto aktivite. Koncom minulého školského roku sa nám naskytla príležitosť stať sa dobrovoľníčkami v rámci nového projektu Ligy proti rakovine. Projekt bol zameraný na rodiny s deťmi, v ktorých jeden z rodičov je onkologickým pacientom. 21. júla 2016 sa stretlo 8 dobrovoľníčok z celého Slovenska, medzi ktorými mali zastúpenie aj študentky z nášho gymnázia - jedinej strednej školy zapojenej v projekte v rámci stredného Slovenska. Na celých 7 dní sa z nás stali animátorky, pozorné poslucháčky, náhradné maminky... Nielen s deťmi, ale aj s celými rodinami sme zažívali nezabudnuteľné chvíle. Deň čo deň sme sa presviedčali o tom, čo je v živote skutočne dôležité.

Čo si odnášame z rodinnej týždňovky my? Množstvo nezabudnuteľných zážitkov, pozitívnej energie, pocit spolupatričnosti, silné priateľstvá a úžasné myšlienky vnútorne silných a statočných ľudí.

Ďakujeme Lige proti rakovine za skvelý týždeň a veríme, že sa v blízkej budúcnosti staneme opäť súčasťou ďalšieho skvelého projektu. Myšlienku pomoci budeme ďalej šíriť medzi študentov nášho gymnázia.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028