Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.06.2016

Spoznávame krajiny – aspoň z počutia

Cestovný ruch sa stáva významnou súčasťou hospodárstva takmer každej krajiny. Každoročne na celom svete veľmi výrazne vzrastá počet turistov. Sú rôzneho veku, ale najviac je mladých ľudí – študentov.

Aj medzi našimi študentmi je veľa aktívnych cestovateľov. So svojimi poznatkami a zážitkami z ciest na východ od nás sa v piatok 3.6.2016 podelili so študentmi 2.B a 2. C triedy. Prostredníctvom prezentácie a videa Ľuboslav Haľama (II.A), Veronika Trebulová a Martina Gútová (IV.C) porozprávali o svojej ceste so súborom Očovan do Číny, konkrétne o návšteve miest Šanghaj a Anshu. Reprezentovali Slovensko na medzinárodných folklórnych festivaloch v roku 2014 a 2015. Annamária Gabrišová (II.E) nám priblížila krajinu u protinožcov, Austráliu, a hlavne Qinsland, kde sa niekoľko rokov zdržuje počas prázdnin. Svoje postrehy z cesty doplnila symbolmi Aborigénov – priniesla nám ukázať bumerang a tradičný hudobný nástroj.

Radi si vypočujeme zážitky z ciest aj od iných študentov, napr. na západnú pologuľu. Na úvod stačí osloviť pani Hobzovú.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028