Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
29.05.2016

Maturanti pred skúškou dospelosti

Po predchádzajúcich upršaných dňoch sa v piatok 20. mája 2016 obloha nad Zvolenom rozjasnila, a tak sa v priestoroch upraveného átria Gymnázia Ľ. Štúra mohlo šesť tried maturitných ročníkov rozlúčiť so školou.

V slávnostnej atmosfére, plnej úprimných slov od pani riaditeľky PhDr. E. Chylovej, boli ocenení najaktívnejší študenti z jednotlivých tried, ktorí reprezentovali školu v krajských i v celoslovenských kolách rôznych súťaží a olympiád, alebo svojou činorodou prácou prispeli k aktívnej činnosti Školskej študentskej rady. Ocenené boli tiež osobnosti, ktoré si zvolili jednotlivé triedy. Osobnosťou roka 2016 v rámci školy sa stal Matej Miklian zo IV.A.

Kultúrny program mladších spolužiakov, zložený z umeleckého slova a hudby, zaujímavým spôsobom doplnil atmosféru celej rozlúčky so školou.

Po akademickom týždni čakajú študentov skúšky dospelosti. Veríme, že budú úspešní nielen počas maturitných skúšok, ale hlavne v živote.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028