Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.05.2016

Environmentálna exkurzia na Horehroní

Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali pre študentov 1. ročníka exkurziu s environmentálnym zameraním na odpady. 25. mája 2016 sa 42 študentov zoznámilo s modernými postupmi likvidácie odpadov na Slovensku.

V blízkosti obce Lopej sme si prezreli gudrónové jamy (toxický odpad z Petrochemy Dubová), jednu z najznámejších ekologických záťaží z 50. rokov minulého storočia, ktorá do dnešného dňa nie je vyriešená.

Potom sme sa podrobne zoznámili s likvidáciou komunálneho odpadu na skládke v Šalkovej a pozreli si recyklačný závod v Slovenskej Ľupči, ktorý likviduje chladničky, práčky, počítače a inú techniku.

Na záver sme navštívili Badínsky prales – národnú prírodnú rezerváciu v Kremnických vrchoch neďaleko Banskej Bystrice. Pod odborným dohľadom pána Rybára sme prešli zónu A, kde je piaty, najvyšší stupeň ochrany so spoločenstvami bukového lesného vegetačného stupňa. Sú to lesy s veľmi vysokou stabilitou a prebieha tu prirodzený autoregulačný proces. Je to územie bez ľudských zásahov.


Prof. Kvasnicová


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028