Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
20.05.2016

Vyhodnotenie súťaže Begegnung mit Osteuropa

Víťazi medzinárodnej súťaže Begegnung mit Osteuropa (Stretnutie s Východnou Európou) sú už známi.

Naša škola sa do súťaže zapojila s 12 prácami, z ktorých hodnotiacu komisiu zaujala práca Nadeždy Ivancovej s názvom Ľudovít Štúr. Jej práca pozostávala z maľby Ľudovíta Štúra v štýle pop-art a krátkeho opisu jeho života.

Všetkým účastníkom srdečne gratulujeme!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028