Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.05.2016

Umelecký prednes poézie a prózy

V piatok ráno 6. mája 2016 sme s tajnou túžbou v srdci odchádzali zo Zvolena do Banskej Bystrice, kde sa konala 57. Krajská prehliadka recitátorov umeleckého slova Sládkovičova Radvaň. Bystrica nás privítala zaliata slnkom, a to v nás prebúdzalo dobrú náladu a nádej. Komorná sála SOS sa pomaly zapĺňala mladými ľuďmi – interpretmi poézie, prózy a tiež umeleckými kolektívmi.

Našu školu vo IV. kategórii v prednese prózy reprezentoval Viliam Fejt, žiak II. A triedy. Porota uverila jeho osobitému prístupu k pôvodnému umeleckému textu, v ktorom dominovala jednoduchosť, celkovému postoju a hlasovej dispozícii. Viliam Fejt získal vo svojej kategórii 1. miesto a postúpil na Celoštátne kolo Hviezdoslavov Kubín!

Zvolenské gymnázium má tak opäť po rokoch víťaza v tejto známej súťaži recitátorov. Tešíme sa z tohto úspechu a Viliamovi blahoželáme.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028