Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.04.2016

Výsledky krajského kola SOČ

Famózny výkon podali 8. apríla 2016 žiaci nášho gymnázia v krajskom kole 38. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo v Spojenej priemyselnej škole v Banskej Bystrici. Naši študenti dominovali vo viacerých kategóriách prírodovedných predmetov a v informatike. Obhajoby ich odborných prác priniesli aj kapitálne úlovky ocenení a postupov do celoštátneho kola.

Ocenení boli Milan Šalko s prácou Domáca automatizácia, s ktorou pod vedením Jána Valušku vybojoval 1. miesto v danom odbore. Anna Sarvašová a Veronika Petáková pod vedením Beatrix Prokajovej rovnako získali 1. miesto s prácou Dendrochronológia vybraného artefaktu z Pustého hradu. K najlepším prácam v kraji sa zaradila aj práca Lapač iónov od autoriek Andrey Škvareninovej a Radky Veselej pod vedením Mareka Balážoviča, ktoré rovnako triumfovali a svojím výkonom dosiahli 1. miesto. Vynikajúce výsledky zožali aj Adam Rovňan, Adam Sitarčík, Róbert Lorencovič, ktorí pod vedením Oľgy Kačíkovej vytvorili prácu s názvom Meranie rádioaktivity húb a tvorba 3D učebnej pomôcky ako súčasť modelu štúdia štruktúry hmoty. Ich obhajoba zabezpečila autorom 2. miesto v kraji. Trpezlivá a namáhavá práca priniesla ocenenie aj pre Filipa Pastieroviča a Vanesu Kuzmovú, ktorí pod vedením B. Prokajovej vytvorili odbornú prácu s témou Jadrové elektrárne, áno či nie? Podarilo sa im dosiahnuť 3. miesto vo svojom odbore.

Všetkým účastníkom krajského kola srdečne blahoželáme k ich úspechom a rovnaký zdar im želáme aj v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028