Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
29.02.2016

Venujte, prosím, 2% z daní za rok 2015

Venujte, prosím, 2% z daní na účet Rady rodičovských združení pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene.

Rada rodičovských združení tieto vzácne finančné prostriedky použije na krúžkovú činnosť a financovanie nákladov na súťaže, olympiády, SOČ, ale aj na nákup učebných pomôcok a na skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu našich študentov.

Za Vaše pochopenie i ústretovosť Vám vopred úprimne ďakujeme!

Potrebné prílohy nájdete aj v nasledujúcich položkách menu "Škola - 2% z dane".

Prílohy:


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028