Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.02.2016

Výsledky verejných obchodných súťaží vyhlásených dňa 05. 02. 2016

1. Prenájom nezastavanej plochy pozemku vhodnej na umiestnenie obojstranného reklamného panelu:

  • euro AWK, spol.s.r.o. – víťazná ponuka
  • Rabaka reklamné panely s.r.o. – víťazná ponuka
2. Prenájom nebytového priestoru – kopírovací stroj pre študentov
  • nebola predložená žiadna ponuka

S uchádzačmi, ktorí predložili víťazné ponuky, budú uzavreté nájomné zmluvy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028