Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.02.2016

Medzinárodné majstrovstvá tried v časticovej fyzike

Uprostred februára sa konal už XII. ročník Medzinárodných majstrovských tried v časticovej fyzike, ktorý sa uskutočnil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Päť našich žiakov z druhého a tretieho ročníka malo možnosť, v rámci tohto programu, analyzovať dvojčasticové rozpady pochádzajúce napríklad z bozónu Z, alebo štvorčasticové konfigurácie, ktoré môžu pochádzať z Higgsovho bozónu.

Dáta boli namerané experimentom ATLAS v CERNe. Rovnaké akcie prebiehali v tom istom čase aj vo viacerých krajinách a boli zosynchronizované tak, že všetci účastníci sa venovali tomu istému problému s inými dátovými sadami. Svoje výsledky všetci zhrnuli na záver v medzinárodnej videokonferencii.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028