Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
05.02.2016

Píš srdcom

Žiaci našej školy sa v spolupráci s Mestom Zvolen zapojili do veľmi milej a podnetnej aktivity pod názvom Píš srdcom. Podstatou tejto výzvy, ktorú iniciovali absolventky našej školy Eva Ježovičová a Veronika Marková, bolo vytvoriť zaujímavý list, ktorý bude napísaný srdcom , ktorý poteší nejakého opusteného alebo osamelého obyvateľa nášho mesta.

Výsledok bol prekvapujúci. Žiaci napísali okolo 40 listov , ktoré mali rôzny formát. Prejavili v nich svoje nevšedné jazykovo-štylistické schopnosti, umelecké cítenie, výtvarný talent, ale čo je najhlavnejšie – súcit, lásku a ľudskosť.

Najkrajšie listy budú zverejnené vo Zvolenských novinách.

Mária Slováková


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028