Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
25.11.2015

Festival vedy a techniky - AMAVET 2015

V dňoch 8.11. – 11.11.2015 sa Ján Račko, žiak IV.D triedy po postupe z krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2015, zúčastnil celoštátneho kola v Bratislave, kde prezentoval svoju prácu s názvom „Vplyv mikrovlnného žiarenia na modelový organizmus“.

Projekty hodnotila komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Získal ocenenie od Ing. Jozefa Krajčoviča, CSc., EUR ING, vedúceho úseku vedy a techniky Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a certifikát za účasť.

Gratulujeme a veríme, že vo svojej vedecko-výskumnej činnosti bude naďalej pokračovať.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028