Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
23.09.2015

Workshop Ligy Proti Rakovine

V dňoch 18.-20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil Workshop Ligy proti rakovine, ktorý sme absolvovali už štvrtý rok. Tohto workshopu sa zúčastnili členky onkologického krúžku Paulínka Pašková a Kristínka Sásiková z III.B triedy a p.Vierka Bónová.

Cieľom tohtoročného workshopu bolo upozorniť študentov na problematiku správneho stravovania a taktiež upriamiť pozornosť na prevenciu rakoviny prsníka, spolupatričnosťou AVON pochodu 2015.

Odprezentované boli aj úplne nové akcie, ktoré pre našich študentov pripravíme aj my, počas tohto školského roka.

Tak ako aj minulý rok, aj teraz sme sa inšpirovali a získali mnoho nových nápadov. Určite sa môžete aj tento rok tešiť na super akcie v podaní onkologického krúžku. Ak máte záujem pridať sa k nám, neváhajte a skontaktujte sa s hore uvedenými študentkami.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028