Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.08.2015

Oznam pre študentov 2. ročníka - plavecký

PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA LETNÉHO PLAVECKO – POZNÁVACIEHO KURZU - POBYTOVÁ FORMA

Vysielajúca škola: Gymnázium Ľ. Štúra vo ZVOLENE
Názov akcie: Letný plavecko - poznávací kurz pre študentov GĽŠ ZVOLEN
Miesto:Grécko ostrov Thassos – kemping Chrissi Ammoudia
Termín: 5. 9. - 12. 9. 2015
Počet účastníkov: 38 študentov
Vedúca kurzu: Mgr. I. Slančíková
Pedagogický dozor: Mgr. J. Mikovínyová, Mgr. V. Bónová
Zdravotník: MUDr. I. Janičina
Stravovanie: Zabezpečené CK FIFO 3x denne
Ubytovanie: Zabezpečené CK FIFO v stanovom kempingu
Doprava: zmluvná autobusová doprava CK FIFO
Poistenie študentov: Komplexné cestovné poistenie UNION a poistenie proti insolventnosti CK
Program a ciele kurzu :
Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prímorskom prostredí, využitie prímorského prostredia na prevenciu zdravia, zdokonalenie plaveckých zručností v plaveckom bazéne aj v mori spojené s fyzickou záťažou. Dodržiavanie bezpečnosti pohybu pri vode.
Spoznávanie prímorských lokalít Grécka, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok Solúna.

Program:

l. deň: 5. 9. 2015 - sobota

7.30 odchod účastníkov z vlakovej stanice vo Zvolene autobusom
Vedúci dňa: p. Bónová

2. deň: 6. 9. 2015 - nedeľa

07.00 príchod do letoviska
08.00 vlastné raňajky
09.00 ubytovanie
10.00 osobné voľno
12.00 obed
13.00 odpočinok
14.00 nástup a rozdelenie do plaveckých družstiev, rozplávanie
17.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 prednáška o plaveckých štýloch
22.00 večierka
Vedúci dňa: p. Slančíková

3. deň: 7. 9. 2015 – pondelok

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 Účelové cvičenie pre študentov 2.ročníka – vychádzka po okolí, zdravotnícka, topografická, protichemická príprava
14.00 obed
15.00 odpočinok
16.00 plavecký výcvik v bazéne po družstvách s inštruktormi
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 prechádzka po prímorskom mestečku na ostrove Thassos
22.00 večierka
Vedúci dňa: p. Mikovínyová

4. deň: 8. 9. 2015 – utorok

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 plavecký výcvik v bazéne po družstvách s inštruktormi
12.00 obed
13.00 odpočinok
15.00 plážový volejbal, slnenie a plávanie v mori
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 prednáška o zdravotných rizikách pri mori
22.00 večierka
Vedúci dňa: p. Bónová

5. deň: 9. 9. 2015 – streda

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 plavecký výcvik v bazéne po družstvách s inštruktormi
12.00 obed
13.00 odpočinok
15.00 plážový volejbal, slnenie a plávanie v mori
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 spoločenský večer
22.00 večierka
Vedúci dňa: p. Slančíková

6. deň: 10. 9. 2015 - štvrtok

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 plavecký výcvik v bazéne po družstvách s inštruktormi
12.00 obed
13.00 odpočinok
15.00 záverečné plavecké vyhodnotenie výcviku
18.00 večera
19.00 balenie, upratovanie stanov, príprava na raňajší odchod
22.00 večierka
Vedúci dňa: p. Mikovínyová

7. deň: 11. 9. 2015 - piatok

05.30 budíček
06.00 raňajky
06.15 odchod z kempingu do Thessaloník (Solún)
11.00 príchod do mesta Cyrila a Metoda, organizovaná prehliadka so sprievodcom , individuálne stravovanie
20.00 odchod z Thessaloník domov
Vedúci dňa: p. Slančíková

8. deň: 12. 9. 2015 - sobota

20.00 príchod do Zvolena
Vedúci dňa: p. Bónová
Vybavenie:

Zobrať si vhodné oblečenie a obuv, posteľné obliečky na vankúš, paplón, plachtu, štipce na sušenie, špongiu a saponát na umývanie príborov, osobné hygienické potreby, toaletný papier, 3x plavky, opaľovací krém, po opaľovaní krém, slnečné okuliare, prikrývka hlavy, osuška, uterák, a iné osobné veci podľa potreby.

Pripraviť a zobrať si so sebou suchú stravu na dni : 5.9., 6.9., 11.9., 12.9. 2015, ostatné dni je strava zabezpečená v stanovom tábore aj s pitným režimom

Program plaveckého výcviku je možné prispôsobiť počasiu a fyzickým schopnostiam študentov.

Vypracovala: Mgr. I. Slančíková


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028