Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.06.2015

Geovedy pre každého

Geovedy

V tomto školskom roku sa uskutočnil už 6. ročník celoslovenskej popularizačnej súťaže Geovedy pre každého, ktorej hlavným partnerom je EDULAB a hlavným cieľom je popularizácia geovedného vzdelávania s využitím moderných technológií metódou rovesníckeho učenia.

Ústrednou témou 6. ročníka bola voda. Každý súťažiaci si vybral jednu zo súťažných tém a následne ju spracoval – stal sa učiteľom mladších žiakov.

Žiačka našej školy Martina Urbanová (IV.B) si vybrala tému „V kráľovstve večného ľadu“. Pod odborným dohľadom RNDr. Anny Hobzovej si pripravila prezentácie a rôzne zaujímavé aktivity pre žiakov 2. ročníka na Základnej škole vo Zvolenskej Slatine a spolu sa učili o vode.

5. júna 2015 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo a vyhodnotenie súťaže Geovedy pre každého, na ktorom Martina Urbanová odprezentovala svoju prácu s deťmi Základnej školy na tému „V kráľovstve večného ľadu“ pred porotou.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028