Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
02.06.2015

Cena za neformálne vzdelávanie

Za aktívnu podporu pri rozvoji kompetencií mladého človeka bolo udelené ocenenie „Cena ministra“ v rámci Konferencie KomPrax pre tri slovenské školy: Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi a Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Ocenenie bolo udelené v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl a všetky tri ocenené školy získali v hodnotení rovnaký počet bodov.

Konferencia KomPrax sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera v hoteli Dixon v Banskej Bystrici a bola vyvrcholením aktivít v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015).

Projekt KomPrax (2011 – 2015) ponúkol mladým ľuďom najskôr možnosť absolvovať víkendové vzdelávanie, kde sa naučili ako správne komunikovať, ako si premyslieť a pripraviť projekt či ako pracovať v tíme. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť v praxi realizáciou vlastného malého projektu, na ktorý bolo možné dostať dotáciu.

Študenti našej školy získali ocenenie v rámci tohto projektu za vybudovanie altánku v átriu školy, realizáciu projektu školskej študentskej televízie a množstvo ďalších aktivít Študentskej rady. Naša škola bola pri príležitosti konferencie KomPrax ocenená za najlepšiu školu v oblasti neformálneho vzdelávania.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028