Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
15.05.2015

GĽŠ na kolesách proti rakovine

Dňa 11.5.2015 sa uskutočnil prvý ročník podujatia „GĽŠ na kolesách proti rakovine“. Úžasnú myšlienku na zorganizovanie tejto akcie nám, členom onkologického krúžku pod vedením Mgr. Viery Bónovej, vnukla práve Nadácia výskumu rakoviny, ktorá nás vďaka vedeckým onkologickým dielňam 2015, oboznámila aj s týmto projektom a možnosťou jeho realizácie.

Zakladateľom projektu „Na kolesách proti rakovine“ bol v roku 2003, bývalý víťaz Paraolympijských hier Sydney 2000 v dráhovej cyklistike Radovan Kaufman, ktorý svoj boj s rakovinou bohužiaľ vo veku 25 rokov prehral, no tento projekt chápal ako dôležitý prostriedok osvety v prevencii a boji proti civilizačným chorobám a súčasne ideálnu príležitosť upriamiť pozornosť na športové aktivity, ktoré dopomáhajú zdravému životnému štýlu.

Bolo nám veľkou cťou, privítať medzi nami aj vzácnych hostí z Ústavu experimentálnej onkológie, a to pani prezidentku Dr. Margitu Klobušickú a manažéra Nadácie výskumu rakoviny pána Ing. Jána Juráša, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k vytvoreniu úžasnej atmosféry. Tiež nám priblížili históriu kampane a objasnili, na čo putujú vyzbierané peniaze z jednotlivých podujatí.

Samozrejme by sme chceli poďakovať aj aktérom z učiteľských radov - pani zástupkyni RNDr. Beate Janouškovej, Ing. Soni Kružliakovej, Mgr. Dušanovi Lizoňovi a všetkým 64 študentom našej školy, že sa tejto akcie zúčastnili a spoločne sme mali možnosť prispieť k správnemu zdravému životnému štýlu a podpore tejto úžasnej myšlienky. S ostatnými podporovateľmi tejto akcie sa tešíme na stretnutia v budúcich ročníkoch.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028